Thống kê

Truy cập hôm nay 67
Tổng lượt truy cập 9554364 giống khoai tây tốt - 18/10/2011

Theo định hướng chỉ đạo sản xuất của Bộ NN- PTNT, vụ đông 2011 các tỉnh phía Bắc phấn đấu gieo trồng đạt diện tích trên 520.000 ha, trong đó, diện tích trồng khoai tây từ 25.000-30.000 ha.


Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng

ĐẶT VẤN ĐỀ

            Trong nửa thế kỷ qua dân số Việt Nam đã tăng 3,2 lần. Theo dự kiến dân số Việt Nam sẽ là 82,6 triệu vào năm 2000. Chính vì dân số tăng nhanh, nên trong 15 năm qua (1980 - 1995) tính theo bình quân đầu người thì diện tích đất tự nhiên đã giảm 26,7%, đất nông nghiệp giảm 21,5% và đất trồng lúa giảm 43,8%. Xu thế tương tự cũng xảy ra với các nước khác trên phạm vi toàn thế giới. Chính vì vậy, dù sản lượng lương thực có tăng đáng kể trong nhiều năm qua, song bình quân lương thực đầu người vẫn tăng chậm. Như vậy áp lực về lương thực sẽ ngày càng trở nên căng thẳng và cần có những chính sách và biện pháp đồng bộ mới có thể thực hiện được chiến lược an toàn lương thực ở Việt Nam.


Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng (phần 2)

BÓN PHÂN CÂN ĐỐI VÀ HỢP LÝ CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

            1. Bón phân cân đối và hợp lý cho lúa    


Cách pha trộn thuốc BVTV - 27/8/2011

Trong trường hợp phải pha trộn nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật với nhau để gia tăng hiệu quả phòng trị, để phòng trị được nhiều đối tượng dịch hại hoặc để giảm bớt công phun thì phải tuân theo khuyến cáo của nhãn thuốc. Nếu nhãn thuốc chỉ dẫn chưa rõ thì áp dụng các biện pháp sau:Cải ngọt cải xanh - 04/09/2008

1. GIỐNG:

  • Mùa khô có thể sử dụng một số giống nhập của Trung Quốc và Thái Lan, mùa mưa giống TG 1.
  • Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc Ravral, Aliette hoặc Benlat C (5g cho 100 hạt giống).
  • Gieo qua liếp ươm: 20g hạt giống đủ trồng cho 100m2 , tuổi cây con 18-19 ngày. Có thể gieo hạt giống trực tiếp rồi tỉa dần: 40g cho 100m2 (nếu gieo theo hàng), 60g hạt cho 100m2 nếu gieo vãi. Sau khi gieo phủ một lớp đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, phủ một lớp rơm mỏng. Mùa khô cần tưới đủ ẩm.


Trang 1 - 2 ·