Thống kê

Truy cập hôm nay 74
Tổng lượt truy cập 955443
Aloha 25WP
Thành phần: Acetochlor 21% Bensulfuron Methyl 4% Phụ gia đặc biệt 75 %

Công dụng: Aloha 25WP là hỗn hợp hai hoạt chất Acetochlor và Bensulfuron Methyl dùng trừ cỏ lồng vực, cỏ chác, cỏ lác, cỏ năn, rau mác... ở ruộng lúa sau sạ hoặc lúa cấy. Ngoài ra Aloha 25WP có hiệu lực rất tốt, chỉ sử dụng trong 1 vụ và hoàn toàn không ảnh hưởng tới đất, cho hiệu quả kinh tế cao.


Amesip 80WP

Thành phần: Amentryn 80 %(W/W), Chất phụ gia 20 %(W/W)

Công dụng: Amesip 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc có chứa 80% hoạt chất Ametryl. Chuyên dùng trừ cỏ trên các vùng đất trồng mía ,bắp, dứa, chuối,nho chè, cây ăn quả...và trên vùng đất hoang. Thuốc được sử dụng vào giai đoạn trước và sau khi cỏ mọc.


Danator 55EC

Thành phần: Butachlor 27.5% Propanil 27.5%

Công dụng:  DANATOR 55EC thuốc trừ cỏ chọn lọc, tác động nội hấp, tác dụng hậu nẩy mầm diệt được nhiều loại cỏ năng lác, hoà bản và lá rộng trên ruộng lúa.


Danphos 10SC

Thành phần: Bispyribac-sodium (W/V)10%  Chất phụ trợ: (W/V) 10%

Công dụng: Danphos là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tác động hậu nảy mầm, diệt được nhiều loại cỏ phổ biến trên ruộng lúa như: cỏ họ hòa bản (cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng), họ chác lác (cỏ chác, cỏ lác rận, cỏ cháo, cỏ năn)... 


Binhoxa 25EC
Thành phần: Oxadiazon 250g/lít.

Công dụng: Binhoxa 25EC là thuốc đặc trị các loại cỏ tiền nẩy mầm và hậu nảy mầm sớm, diệt trừ các loại cỏ trên ruộng lúa và đậu như; Cỏ gạo, đuôi phụng, cỏ lác, cỏ chác, cỏ xà bông, bèo tấm, rong nhớt..


Đại tướng quân 60EC
  • Thành phần:

          Cyhalofop - butyl …………………………….. 50 g/lít

                 Pyrazosulfuron Ethyl ………………………… 10 g/lít     


Dana - Hope 720EC
Thành phần: Metolachlo 720 g/lit

Công dụng: Danahope 720EC Là thuốc trừ cỏ có tác dụng nội hấp, có tính chọn lọc cao. Với hoạt chất mới, mạnh, hiệu quả diệt cỏ cao, thời gian kéo dài trên 1 tháng, sau khi phun cây trồng khỏe mạnh. Danahope 720EC Là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, diệt trừ các loại cỏ cho cây trồng cạn như cỏ họ hòa bản (cỏ chỉ, cỏ lồng vực, cỏ chân vịt...) cỏ lá rộng (dền gai, rau sam..) hại cây đậu nành (đậu tương), đậu phộng (lạc).


Danaxone 20SL
Thành phần: Paraquat 20 % (w/w)

Công dụng: DANAXONE 20SL Là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm diệt nhiều loại cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ mần trầu, cỏ mắc cỡ hại cây có múi.

Thời gian cách li: 7 ngày

Dancet 50WP
Thành phần: Quinclorac 50% (W/W)

Công dụng: Dancet 50WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tác dụng hai chiều lên xuống. Hấp thụ nhanh qua lá rễ, tác động hậu nảy mầm cho lúa sạ và lúa cấy. Tiêu diệt nhanh nhóm cỏ họ hòa bản như: Cỏ lồng vực, lông công... và các nhóm cỏ chác, lác...


Danox 68WP
Thành phần: Mefenacet........66% Bensulfuron Methyl....2% phụ gia 32%

Công dụng: Danox 68 WP là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, được hỗn hợp giữa hai hoạt chất mới nhất lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Việt Nam để trừ cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác, cỏ năng, rau mác, rau bợ... ở ruộng lúa sạ và lúa cấy


Trang 1 - 2 - 3 ·