Thống kê

Truy cập hôm nay 52
Tổng lượt truy cập 955421
Giống Lúa ĐT34
1. Nguồn gốc và đặc điểm:
 - Là giống lúa thuần cảm ôn được công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh tuyển chọn từ một cá thể có nhiều đặc tính nông học tốt từ nguồn vật liệu giống lúa địa phương có nguồn gốc từ Trung Quốc năm 2000. Đã được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số 304/QĐ-TT-CLT ngày 18/09/2009.

Giống lúa QH5
Thành phần1. Nguồn gốc và đặc điểm: 
- Giống QH5 là giống lúa lai 3 dòng, có nguồn gốc Trung Quốc, hiện đang được gieo cấy và phát triển mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Giống QH5 được Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn nhận ủy quyền từ Công ty ngành giống Quốc Hào Trung Quốc và đưa vào khảo nghiệm Quốc gia từ vụ Mùa 2006 đến nay.

Lúa ĐT34 tại Tháp Mười
Nội dung đang được cập nhật