Thống kê

Truy cập hôm nay 66
Tổng lượt truy cập 955435
Geno- M1
Thành phần: - Các nhóm vi sinh vật có ích 5% - Phụ gia: 95%
Công dụng: Xử lý môi trường, giảm khí độc, khử mùi hôi, giảm ruồi muỗi ở chuồng trại chăn nuôi và môi trường bị ô nhiễm Nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản... đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Điều chỉnh ¬ PH; tăng độ tơi, độ phì nhiêu của đất.
Thời gian cách li: