Thống kê

Truy cập hôm nay 75
Tổng lượt truy cập 955444
Bạn của nhà nông
Giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn đạt danh hiệu "Bạn nhà nông Việt Nam" 5 năm (2004-2008) do Bộ Công thương tổ chức


Bằng Khen Của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang
Bằng khen của UBND Tỉnh An Giang vì đã có thành tích tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010 

Bằng Khen Của Ủy Ban Trung Ương Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam
Năm 2008:
Ủy ban TW hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng bằng khen Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Bàn “đã có thành tích phát triển thương hiệu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, được trao tặng giải thưởng Sao Vàng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2008.


Bằng Khen Của Ủy Ban Trung Ương Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam
Năm 2010:
Ủy ban TW hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng bằng khen Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Bàn “đã có thành tích phát triển thương hiệu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2010”.


Chứng Nhận của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam
Năm 2009:
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam trao tặng đại diện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Bàn top 10 Doanh Nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Lào - Camphuchia.


Chứng nhận Top 100 nhà cung cấp đáng tin cậy năm 2011

Viện Doanh Nghiệp Việt Nam cùng Trung Tâm Phát Triển Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh Nghiệp và NQA-Tổ chức Chứng nhận Chất lượng Quốc tế -Vương Quốc Anh chứng nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Top 100 nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam năm 2011


GIẢI THƯỞNG "DOANH NGHIỆP VÌ NHÀ NÔNG" LẦN THỨ I
Giải thưởng do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trao tặng năm 2015


Giải thưởng "Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010" và "Doanh nhân xuất sắc năm 2010"
Giải thưởng "Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010" và "Doanh nhân xuất sắc năm 2010"

Trang 1 - 2 - 3 ·